Obecnie jest pusty
Wartość: PLN
SZUKAJ: OK
KATEGORIE
   AGD
   AKCESORIA
   AUDIO/VIDEO
         Akcesoria mp3/mp4 [4]
         Amplitunery/wzmacniacze/radia[52]
         Dyktafony cyfrowe[9]
         Gramofony[5]
         Kino domowe[5]
         Maskownice[7]
         Mediacenter[1]
           Odtwarzacze DVD/CD[12]
           Odtwarzacze mp3/mp4[38]
           Odtwarzacze multimedialne[27]
           Przetwarzanie obrazu[9]
           Uchwyty/półki/stoliki[79]
     FOTO
           Akcesoria[330]
           Aparaty kompaktowe[67]
           Kamery cyfrowe[10]
           Lustrzanki cyfrowe[22]
           Obiektywy[35]
           Ramki cyfrowe[27]
           Statywy[37]
     KOMPONENTY PC
     KOMPUTERY
           All-In-One[62]
           Desktopy[115]
           Opcje[10]
           Stacje robocze[35]
           Terminale[9]
     KONSOLE I GRY
     MONITORY
     NAWIGACJA GPS
           Akcesoria[10]
           Mapy/aplikacje[6]
           Moduły GPS[3]
           Po drogach[54]
     NOTEBOOKI
     OPROGRAMOWANIE
            Top 10[3]
           Antywirusowe[86]
           Biurowe[25]
           Dla firm[45]
           Edukacyjne[1]
           Graficzne[16]
           Programistyczne[3]
           Serwerowe[16]
           Systemy operacyjne[16]
     PERYFERIA
           Drukarki/urządzenia wielof.[1461]
           Głośniki/słuchawki[747]
           Kamery internetowe[40]
           Klawiatury[170]
           Myszki[390]
           Myszki[390]
           Pendrive[464]
           Piloty i prezentery[12]
           Sieci[1294]
           Skanery[48]
     PROJEKTORY
     SERWERY
           Komponenty serwerowe[79]
           Serwery blade[1]
           Serwery rack[53]
           Serwery tower[34]
     TABLETY
     TELEFONY I SMARTFONY
     TELEWIZORY
     TORBY DO NOTEBOOKóW
     ZASILANIE
  NOTEBOOKI.PL


  POSTANOWIENIA OGÓLNE do góry ^

  Właścicielem sklepu notebooki.pl jest spółka EMTS SP. Z.O.O. z siedzibą w Poznaniu, Nip: 7781472280, zwanym dalej Sprzedawcą.

  Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę:
  Siedziba firmy mieści się pod adresem
  EMTS SP. Z.O.O.
  ul. Grochowe Łąki 7a
  61-752 Poznań

  Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Zamawiającym, musi być pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorcą.

  Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez systemy teleinformatyczne EMTS SP. Z.O.O. treści naruszające dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności treści o charakterze bezprawnym, mogące wprowadzać w błąd, obraźliwe, a także treści zawierające wirusy lub mogące wywołać zakłócenia czy też uszkodzenia systemów komputerowych lub powodujące przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy lub zakłócenie jego pracy.


  WARUNKI TECHNICZNE do góry ^

   Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym EMTS SP. Z.O.O. 
  1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient nastepujacych minimalnych wymagań technicznych :
   • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
   • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
   • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  2. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
  3. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  4. W trakcie korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu.
  5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie EMTS SP. Z.O.O. ul. Grochowe Łąki 7a
   61-752 Poznań.
  6. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia sie bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.
   Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia.
   Za datę złożenia reklamacji uznaje sie datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
   W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
   O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

  ZAMÓWIENIA do góry ^

  1. Zamówienia można składać tylko poprzez sklep internetowy, wypełniając formularz zamówieniowy. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznie. Produkty, znajdujące się na stronie można również zamówić osobiście w wybranym oddziale sklepu.
  2. Zamawiający otrzymuje następujące wiadomości mailowe po złożeniu zamówienia:
   I. potwierdzenie złożenia zamówienia, które nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji
   II. potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji - Zamawiający otrzymuje tę wiadomość po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia. Przy wyborze formy płatności "przelew-przedpłata" Zamawiający w tej wiadomości otrzymuje również numer konta, na które należy przelać środki.
  3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane pierwszego następnego dnia roboczego. W szczególnych przypadkach założenia złożone poza w/w ramami są realizowane natychmiastowo.
  4. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówieniowego. Aby paczka została wysłana pod inny adres niż podany w polach "Dane płatnika" należy zaznaczyć pole przy frazie "Wybieram inny adres dostawy" i wpisać żądany adres dostawy (pod tym adresem kurier będzie oczekiwał na zapłatę za przesyłkę w przypadku wyboru formy płatności "za pobraniem"). Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je poprzez e-mail. (prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie danych adresowych)
  5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są podane zarówno z podatkiem VAT, jak i bez. Cena produktu podawana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie (do 30% o czym klient jest informowany).
  6. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia bezpośrednio po jego potwierdzeniu i otrzymaniu zapłaty w przypadku, gdy formą płatności jest przedpłata przelewem na konto. Inne możliwe formy płatności znajdują się w rozdziale "Sposoby płatności"
  7. W przypadku braku towaru w magazynie, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. W przypadku, gdy nie mamy odpowiedzi na nasz kontakt przez więcej niż 7 dni zamówienia są kasowane. Dotyczy to w szczególności towarów będących w promocji lub takich, które posiadamy w ograniczonej ilości.
  8. Zamawiający może wybrać dostawę do domu lub biura podany w zamówieniu lub zamówić odbiór w oddziale sklepu Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje go o możliwości odbioru w oddziale telefonicznie lub poprzez e-mail.
  9. Wraz z towarem wydawany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) wraz regulaminem oraz dokumentem gwarancyjnym. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (podmiot gospodarczy) warunkiem koniecznym otrzymania faktury VAT jest wpisanie w zamówieniu numeru NIP i pełnych danych do wystawienia faktury VAT. Jeżeli Zamawiającym jest osoba fizyczna i życzy sobie otrzymać fakturę VAT, wówczas faktura zostanie wystawiona na dane personalne Zamawiającego.
  10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest przyjęciem oferty zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez Sprzedawcę
  11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień w szczególnych przypadkach:
   • wzbudzających uzasadnione wątpliwości, co do danych klienta,
   • na towary ograniczone ilościowo i/lub objęte promocją lub wyprzedażą.
  12. Z przyczyn technicznych oddział w Warszawie zamówienia o wartości poniżej 1000zł netto przyjmuje wyłącznie złożone osobiście w siedzibie firmy.

  SPOSOBY PŁATNOŚCI do góry ^

 • Należność za zamówiony towar Zamawiający reguluje
  • gotówką - przy osobistym odbiorze towaru lub przy wyborze przesyłki "za pobraniem".
  • przelew-przedpłata - zamówienie zostanie zrealizowane, gdy środki znajdą się na koncie bankowym Sprzedawcy i zostaną zaksięgowane; W przypadku wybrania formy płatności "przedpłata" należną kwotę należy przelać na konto sklepu dopiero po otrzymaniu odpowiedniej wiadomości e-mail z podanym numerem konta.
  • raty - niezbędnych informacji udzieli obsługa sklepu. Znajdują się one również w dziale "Raty"
  • leasing - niezbędnych informacji udzieli obsługa sklepu. Znajdują się one również w dziale "Leasing"
  • karta kredytowa - płatność realizowana za pomocą renomowanego i bezpiecznego serwisu www.platnosci.pl. W przypadku tej formy płatności doliczamy opłatę logistyczną 2,5% wartości towaru.
 • Zamówienia na baterie, zasilacze, tusze i tonery oraz towary gabarytowe realizujemy po pełnej przedpłacie.

 • Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto firmowe Sprzedawcy (przy wyborze formy płatności "przelew-przedpłata"):

  EMTS SP. Z.O.O.
  ul. Grochowe Łąki 7a
  61-752 Poznań

 • Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy dopisać zawsze numer zamówienia aby zamówienie mogło zostać zrealizowane. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany formy płatności w szczególnych przypadkach, gdyby z przyczyn od niego niezależnych system nie działał. O takiej sytuacji Zamawiający jest natychmiast informowany telefonicznie lub przez email.

 • WYSYŁKA do góry ^

 • W przypadku wybrania sposobu dostawy do domu/biura i formy płatności "za pobraniem", "raty online", "leasing online" lub "karta kredytowa online" przesyłkę doręczamy firmą kurierską.
  Koszty przesyłki zależne są od rodzaju zamówionego produktu. Minimalny standardowy koszt to 30 zł za każde rozpoczęte 5000zł brutto w zamówieniu. Wyjątki stanowią przesyłki gabarytowe (tv, ekrany, zestawy kina) oraz przesyłki o bardzo dużej wartości - w takim wypadku koszty wysyłki mogą po zweryfikowaniu zamówienia ulec zmianie , o czym klient jest informowany e-mailem lub telefonicznie przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Towary gabarytowe mają także indywidualnie naliczane koszty wysyłki przy realizacji zamówień z odbiorem w naszych oddziałach.
  Uwaga: dowód zakupu, czyli Faktura VAT lub Paragon dołączane są pod listem przewozowym, a w wyjatkowych przypadkach wysyłane pocztą o czym klient jest uprzedzony .
  W przypadku braku dokumentu zakupu przy liście przewozowym prosimy o kontakt drogą elektroniczną na email: sklep@notebooki.pl.
 • W przypadku wyboru formy płatności "przedpłata-przelew" przesyłkę dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej, po zaksięgowaniu przelewu w ciagu 1-7 dni. Koszty wysylki sa naliczane jednorazowo (15zł brutto), niedotyczy towarów gabarytowych.W przypadku zamówień o wartości poniżej 1500zl netto koszty wysyłki sa naliczane w wysokości 30zł.
 • Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 30 dni. Należy pamiętać, że na czas realizacji zamówienia składa się z czasu wysyłki towarów (przygotowania przesyłki do doręczenia) oraz czas doręczenia przesyłki.
  CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA = CZAS WYSYŁKI + CZAS DORĘCZENIA
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu . Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo.
 • Pytania na temat możliwości naliczenia kosztów przesyłki prosimy kierować na adres sklep@notebooki.pl lub telefonicznie do wybranego oddziału. Kurierzy nie udzielają żadnych informacji na temat zamówionego towaru
 • Towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.

 • ZWROT TOWARU – ZASADY I POSTĘPOWANIE do góry ^

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, które ponosi Konsument, tj:
   1. poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy Konsumentowi, o ile Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez serwis notebooki.pl,
   2. kosztów spełnionych świadczeń do chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy wykonania usługi, której świadczenie rozpoczęło się na wyraźne żądanie Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, gdy Konsument odstępuje od tej umowy po zgłoszeniu takiego żądania. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia,
  2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość składając oświadczenie adresowane do EMTS Sp. z o.o., ul. Grochowe Łąki 7A, 61-752 Poznań, wg wzoru wskazanego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r.  O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Korzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe. EMTS Sp. z o.o. nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. 
  3. Czternastodniowy termin, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczony jest od:
   1. objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik – dla umowy, w wykonaniu której EMTS Sp. z o.o. wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności, w szczególności dla umowy sprzedaży. Jeżeli tego rodzaju umowa obejmuje wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach termin jest liczony od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku, gdy ten rodzaj umowy polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony termin liczony jest od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
   2. dnia zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów, w szczególności, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi.
  4. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres EMTS Sp. z o.o., ul. Grochowe Łaki 7A, 61-752 Poznań luba na adres poczty elektronicznej: sklep@notebooki.pl. 
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed przyjęciem oferty przez EMTS Sp. z o.o., oferta przestaje wiązać. 
  6. W przypadku odstąpienia od umowy:
   1. EMTS Sp. z o.o. jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy, z uwzględnieniem zapisu wskazanego w ustępie 1, punkt 1 powyżej. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób w jaki odbyła się zapłata, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami.
   2. jeżeli firma EMTS Sp. z o.o. nie zaproponowała, że sama odbierze od Konsumenta rzecz, której dotyczy odstąpienie od umowy, firma EMTS Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
   3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić rzecz firmie EMTS Sp. z o.o. na adres firmy wskazany w Postanowieniach Ogólnych regulaminu, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
   4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, z uwzględnieniem zapisów punktu 1 powyżej.
   5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli EMTS Sp. z o.o. wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez EMTS Sp. z o.o. utraci prawo do odstąpienia od umowy,
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi EMTS Sp. z o.o. nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby EMTS Sp. z o.o. do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli EMTS Sp. z o.o. świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
   8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, lub programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   9. zawartej w drodze aukcji publicznej,
   10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez EMTS Sp. z o.o. o utracie prawa odstąpienia od umowy.


  PROCEDURA REKLAMACJI do góry ^

 • Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa EMTS SP. Z.O.O. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. EMTS SP. Z.O.O. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 • Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia reklamacyjnego od emailem Serwis@notebooki.pl. Zostanie nadany numer reklamacji - numer RMA. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.
 • Numer RMA zostanie przydzielony do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
 • W mailu zwrotnym w załączniku będzie znajdować się etykieta z numerem RMA, danymi adresowymi serwisu, zawartością, która powinna się znajdować w paczce. Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu UWAGI, lub w widocznym miejscu na paczce.
 • Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o pilny kontakt z obsługą serwisu i o wstrzymanie wysyłki paczki.
 • Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności: monitory, zestawy komputerowe, notebooki).
 • Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.
 • Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.
 • Do sprzętu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania ( z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).
 • Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie EMTS SP. Z.O.O. możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w firmie EMTS SP. Z.O.O. i podlega naprawie gwarancyjnej.
 • Pracownik serwisu ma prawo zażądać od nabywcy dokument zakupu, gdy oznaczenia na dokumencie magazynowym budzą wątpliwości serwisanta.
 • Sposób wysłania sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
  1. klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt firmy EMTS SP. Z.O.O. za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD ( tylko i wyłącznie DPD, wysłany sprzęt musi być ubezpieczony ) pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz RMA - informacja o koszcie przesyłki jest zawsze zawarta w potwierdzeniu otrzymania numeru RMA. Po naprawie sprzęt zostanie odesłany również na koszt firmy EMTS SP. Z.O.O.
  2. klient korporacyjny, firma wysyła sprzęt na własny koszt za pośrednictwem dowolnej firmy spedycyjnej; po naprawie sprzęt zostanie odesłany na koszt firmy EMTS SP. Z.O.O.
 • Wysłanie do serwisu przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa nadawca, w innym przypadku sprzęt nie zostanie przyjęty do serwisu i wróci do nadawcy, który będzie zmuszony zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.
 • Dział serwisu i RMA nie realizuje zwrotów z tytułu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu od dnia wydania towaru. W takim wypadku należy zapoznać się z procedurą zwrotu z tytułu tejże ustawy.
 • Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE do góry ^

 • Oferta jest ważna wyłącznie na terenie Polski.
 • Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. W razie jakichkolwiek niejasności bądź pytań prosimy o kontakt: sklep@notebooki.pl
 • Klient akceptując regulamin wyraża zgode na przekazanie jego adresu e - mail do Grupy Allegro z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupę Allegro, jego danych osobowych – w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie, oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
 • Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie internetowej, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 • Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystywaniem informacji technicznej, oprogramowania systemowego, sterowników peryferyjnych oraz innych danych znajdujących się w na stronie.
 • Wszelkie znaki towarowe użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi ich producentów.
 • Składając zamówienie Zamawiający akceptuje powyższy regulamin poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym co oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
  • Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 • Na Państwa pytania w naszych oddziałach w godzinach otwarcia (pon-pt: 10-18) lub pod adresem: sklep@notebooki.pl
  Nasze telefony są czynne w godzinach otwarcia oddziałów.

  Opisy, zdjęcia poszczególnych produktów pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy nie są i nie mogą być więc podstawą do roszczeń wobec firmy EMTS SP. Z.O.O.

  Produkty lub towarzyszące im opisy wystawione na www.notebooki.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie także prawo do zmian cen lub nie zrealizowania zamówienia jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub godzi w interes firmy.

  Firma EMTS SP. Z.O.O. zastrzega sobie prawo do odstapienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny oraz zmiany regulaminu: zmiana obowiązywać bedzie od momenyu zamieszczenia jej na stronie.

  W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane beda przepisy polskiego prawa cywilnego.

  SZYBKI KONTAKT
  Sklep internetowy
  GG: 2821455
  Tel.: 061 855 21 32
  E-mail: sklep@notebooki.pl
  ODDZIAŁY
  rozwiń wszystkie zwiń wszystkie
  CO NAS WYRÓŻNIA?
  • ZAUFANIE
   Tysiące pozytywnych opinii na niezależnych portalach opiniujących

  • WYRÓŻNIENIA
   Główni światowi producenci cenią sobie współpracę z Notebooki.pl

  • SKLEPY I PUNKTY ODBIORU
   Odbierz zamówienie osobiście: Gdańsk lub Poznań

  Logitech
  Microsoft
  Allegro
  ceneo
  U nas ekologicznie
  Raty Raty Raty
  NEWSLETTER  + dodaj adres
  - usuń adres
  OSTATNIO OGLĄDANE

   U NAS PŁACISZ BEZPIECZNIE: platnosci.pl

   Ostatnia aktualizacja: 2015-07-05 05:51:01; Nasza oferta zawiera: 16440 aktywnych produktów, 1102 producentów.

   Copyright © 2009 MTS Notebook Sp. z o.o. | Oprogramowanie sklepu SELL-NET & ATM STUDIO & WEB-SOFT | Design by IT Company
   Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość